P o B? - Più facile

P o B? B P PA PER A B US TA COME INIZIA? COLLEGA. P P B B P P B B SCRIVI E LEGGI. ER A IZZA ORSA 67